Triển lãm quốc tế VENDEXPO + WRS5 – 2019 chuyên ngành công nghệ bán hàng tự động và hệ thống tự phục vụ lần thứ 13

Triển lãm quốc tế VENDEXPO + WRS5 – 2019 chuyên ngành công nghệ bán hàng tự động và hệ thống phục vụ VENDEXPO lần thứ 13 năm 2019 sẽ được diễn ra tại Liên bang Nga.

Bán hàng tự động như một nền tảng độc lập để kinh doanh hàng năm đang trở nên phổ biến hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Vào tháng 9 năm nay, Hiệp hội bán hàng tự động châu Âu (EVA) đã trình bày một báo cáo về tình hình trên thị trường bán hàng tự động cho năm 2018, cho thấy sự gia tăng các chỉ số chính tăng 3,9% so với năm ngoái. 

THỜI GIAN DIỄN RA

25.03.2019 – 27.03.2019

Triển lãm quốc tế VENDEXPO + WRS5 - 2019

Triển lãm quốc tế VENDEXPO + WRS5 – 2019 

CHỦ ĐỀ TRIỂN LÃM

Máy bán hàng tự động (VendExpo) có trong Triển lãm quốc tế VENDEXPO

 • Máy bán hàng tự động bán hàng mảnh
 • Máy bán thức ăn & đồ uống
 • Thiết bị giải trí, hình ảnh và instamata
 • Ngành thiết bị chuyên nghiệp HoReCa
 • Thực phẩm, nguyên liệu và sản phẩm để giao dịch tự động
 • Linh kiện và phụ kiện
 • Người chấp nhận hóa đơn, người chấp nhận tiền xu, CCT
 • Hệ thống bảo mật phần mềm, xử lý / tự động hóa
 • Bộ đồ ăn dùng một lần, bao bì
 • Ngân hàng Internet, hệ thống thanh toán
 • Khác

Hệ thống tự phục vụ (WRS5) có trong Triển lãm quốc tế

 • Thiết bị đầu cuối thông tin và thanh toán
 • Các công nghệ tự phục vụ trong bán lẻ (Tự kiểm tra, RFID, NFC, máy quét, v.v.)
 • Tự phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ (rửa xe, giặt khô, trạm xăng, v.v.)
 • Tự phục vụ trong lĩnh vực giao thông (đồng hồ đỗ xe, phòng vé, hệ thống sinh trắc học, v.v.)
 • Robot dịch vụ
 • Khác
Thời gian diễn ra Triển lãm quốc tế : 25.03.2019 – 27.03.2019