Triển lãm quốc tế TECHTEXTIL RUSSIA – 2019 chuyên ngành nguyên liệu, thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm dệt may kỹ thuật và sản phẩm không dệt lần thứ 11

Triển lãm quốc tế Triển lãm quốc tế TECHTEXTIL RUSSIA – 2019 chuyên ngành nguyên liệu, thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm dệt may kỹ thuật sẽ được tổ chức tại Liên bang Nga trong tháng 3 năm 2019. Đây là sự kiến đánh dấu sự phát triển và hợp tác quốc tế của Nga với các công ty và quốc gia trên toàn thế giới.

THỜI GIAN DIỄN RA 

19.03.2019 – 22.03.2019

CHỦ ĐỀ TRIỂN LÃM

  • Dệt may kỹ thuật
  • Dệt tráng
  • Sản phẩm không dệt
  • Sợi và sợi tổng hợp
  • Công nghệ, thiết bị và thiết bị công nghệ
  • Quần áo và giày đặc biệt
  • Thiết bị bảo vệ cá nhân
  • Công nghệ xử lý bề mặt và liên kết
  • Nghiên cứu và phát triển
  • Vật liệu tổng hợp sợI

Triển lãm quốc tế TECHTEXTIL RUSSIA - 2019

Triển lãm quốc tế TECHTEXTIL RUSSIA – 2019

Triển lãm quốc tế sẽ được diễn ra tại Liên bang Nga năm 2019 trong 4 ngày