Top 20 trường Tâm lý học

Các bạn muốn du học tại Nga? Bạn sẽ lựa chọn ngành nào và trường nào? Nếu bạn lựa chọn ngành Tâm lý học thì đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn.

Theo ngành tâm lý học, các bạn sẽ được đào tạo từ những kiến thức cơ sở tới nâng cao về lĩnh vực tâm lý như: tâm lý học giao tiếp, tâm lý học gia đình, tâm lý học lao động, tâm lý học giáo dục, liệu pháp nhận thức hành vi, tham vấn học đường, các chuyên đề về tệ nạn xã hội, chuyên đề về xử lý tình huống trong đời sống,…

Có thể thấy công việc của ngàn tâm lý học rất đa dạng, hấp dẫn nhưng để tự tin nắm bắt và theo đuổi ngành tâm lý học, bên cạnh các kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành, việc trang bị thêm các kiến thức về kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tổ chức,… cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng.

Chúng ta cùng điểm qua top 20 trường đại học đào tạo ngành Báo chí và Truyền thông các bạn nên lựa chọn khi du học Nga:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”700px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”5207″ /]

Nếu bạn lựa chọn ngành Tâm lý học thì đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn.