Top 20 trường Kinh tế

Các bạn muốn du học tại Nga? Bạn sẽ lựa chọn ngành nào và trường nào. Nếu bạn lựa chọn ngành Kinh tế thì đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn.

Kinh tế là khối ngành sau khi học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về kinh tế nhằm chuẩn bị cho sinh viên trước những cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và thậm chí là có thể làm ở các cơ quan nhà nước.

Chúng ta cùng điểm qua top 20 trường đại học đào tạo ngành Kinh tế các bạn nên lựa chọn khi du học Nga:

Kết quả hình ảnh cho trường đại học kinh tế cao cấp HSE

Các bạn muốn du học tại Nga? Bạn sẽ lựa chọn ngành nào và trường nào? Nếu bạn lựa chọn ngành Kinh tế thì đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn.