Thống kê xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2018

   Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã Thống kê xuất khẩu nông sản thì kim ngạch xuất khẩu nông sản, thủy sản tháng 2 ước tính đạt 2,6 tỷ đô la. Tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1-2018 đạt 6,1 tỷ đô la, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Thống kê xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2018

Thống kê xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2018

Theo thông kê cho thấy:

  • Giá trị xuất khẩu nông sản ước tính khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 27,8%.
  • Xuất khẩu thủy sản ước tính gần 1,2 tỷ USD, cho thấy mức tăng 29,5%.
  • Xuất khẩu lâm sản – ở mức 1,43 tỷ đô la, tăng 28,5%.
  • Xuất khẩu của các sản phẩm khác đạt $ 237 triệu về giá trị, tăng 107,1%.Trong tháng hai, xuất khẩu gạo lên tới 369 nghìn tấn tương đương 179 triệu đô la về giá trị. Do đó, trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo lên tới 861 nghìn tấn với tổng giá trị là 419 triệu USD, chiếm 17,2% về lượng và tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái. .
  • Ngoài ra, xu hướng tăng trưởng cả về số lượng và giá trị được thể hiện bằng xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp khác, như cà phê, trà, hạt điều, rau, sắn và các sản phẩm chế biến.

VIETNGA Travel & Consulting luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Nga. Đối với chúng tôi, việc thúc đấy sự hợp tác và phát triển giữa các doanh nghiệp Việt NamNga là nhiệm vụ và sứ mệnh. Tất cả vì 1 mục đích phát triển nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và góp phần thắt chặt mối quan hệ chiến lược giữa Việt NamLiên Bang Nga.