Một số quy định về nhập cảnh vào Nga

Thị thực không cấp tại cửa khẩu, được cấp cho từng người nhập cảnh. Thị thực có giá trị để đến những địa điểm cụ thể trong thời gian nhất định (theo giấy mời). Người xin cấp thị thực phải nộp trực tiếp tại cơ quan Lãnh sự.

 

Quang Truong Do

Nhập cảnh vào một đất nước luôn là mối quan tâm của khách du lịch nói riêng cũng như công dân ngoài nước nói chung. Một số thông tin cơ bản mà mỗi chúng ta cần trang bị cho bản thân khi nhập cảnh vào Nga như sau:

  1. Có hộ chiếu phổ thông và làm thủ tục xin cấp thị thực.

Địa điểm cấp: cơ quan đại diện lãnh sự tại Việt Nam ( tai Hà Nội, Đà Nẵng, tp. Hồ Chí Minh)

Thị thực không cấp tại cửa khẩu, được cấp cho từng người nhập cảnh. Thị thực có giá trị để đến những địa điểm cụ thể trong thời gian nhất định (theo giấy mời). Người xin cấp thị thực phải nộp trực tiếp tại cơ quan Lãnh sự.

Lưu ý: Сác cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga không cấp thị thực đi nước khác thuộc Liên xô cũ.

Сông dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ có thể nhập cảnh và lưu trú tại Nga miễn thị thực trong vòng 90 ngày.

2. Một số lý do từ chối cấp thị thực:

– Không có những giấy tờ cần thiết để nhận thị thực Nga theo quy định;

– Thônh báo không trung thực về bản thân hoặc về mục đích chuyến đi;

– Trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga trước đây đã bị xử án về phạm tội hoặc bị trục xuất khởi Liên bang Nga;

– Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Cơ quan lãnh sự có quyền không giải thích nguyên nhân từ chối cung cấp thị thực.

3. Những giấy tờ cần thiết để nhận thị thực:
  • Hộ chiếu. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu đến thời điểm kết thúc thời hạn thị thực yêu cầu ít nhất là 6 tháng.
  • Bản khai “điện tử (khai bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh và in 2 mặt dưới định dạng “Real size” đúng theo quy định)
  • 01 ảnh kích thước 3,5×4,5 cm.
  • Bản chính giấy mời nhập cảnh vào Liên bang Nga (trừ trường hợp xin thị thực quá cảnh)
  • Công dân Việt Nam vào Nga với mục đích đi học phải xuất trình Giấy xét nghiệm HIV.
  • Vé đi đến nước thứ ba và thị thực của nước đó, nếu cần (trường hợp xin thị thực quá cảnh).