Cung điện mùa thu Catherine

Cung điện mùa thu Catherine là một trong những cung điện Nga hoàng lớn nhất nước Nga được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Saint Petersburg cũng như toàn thế giới. Công trình kiến trúc độc đáo này chính là tấm gương phản chiếu những phong tục, tập quán và cũng như đời sống của vua chúa qua các thời kì.

Dù đã trải qua nhiều biến cố lịch sử, Cung điện Catherine được khôi phục qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của các chuyên gia nên vẫn giữ được vẻ  trang hoàng ban đầu.

 Bên ngoài Cung điện mùa thu

 Toàn cảnh Cung điện mùa thu tráng lệ

 Vườn Catherine

 Tháp trong Cung điện mùa thu

Nhà Hổ phách trong Cung điện mùa thu

Bên trong nhà Hổ phách của Cung điện mùa thu

 Nhà Hổ phách trong Cung điện mùa thu

-Thu Thảo-

Cung điện mùa thu Catherine là một trong những cung điện Nga hoàng lớn nhất nước Nga được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Saint Petersburg cũng như toàn thế giới