26 trường đại học Nga vào top đầu bảng xếp hạng Toàn cầu

Quacquarelli Symonds hiện tại là 1 trong 3 tổ chức uy tín nhất trên thế giới trong lĩnh vực xếp hạng các trường đại học. QS đánh giá chất lượng các trường đại học dựa trên 6 tiêu chí:

  • Uy tín của trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
  • Danh tiếng đối với các cơ quan tuyển dụng
  • Chỉ số trích dẫn
  • Số lượng sinh viên nước ngoài theo học
  • Số lượng các giáo viên nước ngoài giảng dạy
  • Mối tương quan giữa thành phần giảng viên đối với số lượng sinh viên.

Sau đây là bảng xếp hạng các trường đại học tại Nga năm 2019:

 
Sau đây là bảng xếp hạng các trường đại học tại Nga năm 2019: